Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Velkommen til Børneprojekt Danmark

Læge scanner barnBørneprojekt Danmarks vision er at være til gavn for syge børn, og vi ønsker at være det bedste valg for dem, der ønsker at støtte sagen.

Vi gør en forskel, ikke kun for børnene, men også for de mennesker, der støtter vores sag.

Nyheder

23. december 2015

Børneprojekt Danmark i Julehumør

Børneprojekt Danmark var i Julehumør i sidste uge og kom forbi med en check til Børn & Unge afdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Børn & Unge afd. på Regionshospitalet Viborg og H. C. Andersen Børnehospital.

Børneprojekt Danmark vil ønske alle en rigtig god JUL samt et godt Nytår.

4. januar 2015

Weekend for unge nyrepatienter 21.-23. november 2014

Arrangementet foregik på vandrehjemmet i Risskov ved Aarhus, og der deltog 31 unge patienter fra Region Midt og Nord samt Oxford, dr. Paul Harden og to ”Social workers” fra Oxford, og desuden sygeplejersker og læger fra Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Fredag eftermiddag startede man med et seminar åbent for alle, hvor Paul Harden og hans patienter fortalte om, hvordan de ved fællesskab havde fået mere selvtillid og støttet hinanden til at fx at tage medicinen, så de transplanterede nyrer ikke går tabt. Der var også indlæg om sport og motion og et indlæg ved professor Søren Rittig ”To pee or not to pee”. Resten af weekenden var der en række aktiviteter og blodprøvekontrol og samtaler for danske patienter.

Både de unge patienter og personalet fandt, at arrangementet var en stor success og inspiration. Gæsterne fra Oxford støttede de danske patienter og var enige, som Paul Harden skrev: ”You might like to know that our patients rated the trip to Aarhus as the best ever!”

Arrangementet har givet anledning til, at én af de danske patienter er inviteret til Oxford allerede til januar, og han vil sammen med det motiverede personale fra Aarhus kunne opbygge et koncept, hvor patienterne som i Oxford har stor glæde af at kende og støtte hinanden. Det kan fremmes ved, at kontrol af blodprøver og samtaler med personalet foregår udenfor sygehuset fx 4 gange årligt.
I Oxford har dette koncept ført til, at transplanterede nyrer virker i længere tid og gladere unge patienter i fuld gang med deres liv.

Unge-weekenden muliggjort af støtte fra Børneprojekt Danmark har allerede ført til, at én af de unge patienter igen tager sin medicin, de unge vil involvere sig i arbejdet og personalet vil med glæde hjælpe.

23. oktober 2014

STOR DONATION til Aarhus Universitetshospital, Skejby

Børneprojekt Danmark har besluttet at donere kr. 100.000 til et udviklingssprojekt, som bliver ledet af professor, overlæge, dr.med. Bente Jespersen, Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Børneprojekt Danmark ønsker altid med sine donationer at gøre en forskel, også gerne en markant forskel! Da vi fik ansøgningen og fik indsigt i den problemstilling, der ligger til grund, ja, så var vi ikke i tvivl. Hvis Børneprojekt Danmark kan være med til at skabe grundlaget for, at vi her i Danmark kan få løst problemstillingen med at syge børn/unge i flere tilfælde ikke tager deres livsnødvendige medicin, så er det kun dejligt!

Bente Jespersen fortæller om formålet: ”det er, at de unge patienter skal forbinde kontrol af deres sygdom med gode oplevelser udenfor sygehuset og støtte hinanden. Vi ved bl.a. fra resultater fra Oxford, at dette kan føre til, at de unge ikke mister deres transplanterede nyrer, som det desværre ofte ses, fordi de ikke tager den immundæmpende medicin.” Endvidere siger Bente Jespersen: ”I weekenden den 21. – 23. november ankommer doktor Paul Harden fra transplantationscenteret i Oxford med 21 unge nyrepatienter. Denne gruppe har erfaringer og konkrete meget positive resultater med et særligt tilbud, hvor kontrol af nyrefunktionen kan foregå udenfor sygehuset i samvær med andre ligesindede, hvor der er mulighed for f.eks. sport. Gruppen fra Oxford vil undervise personalet og patienter i Aarhus og derefter deltage i aktiviteter sammen med de danske unge nyrepatienter til inspiration i forhold til et godt og aktivt liv, uden at man i den vanskelige teenage-tid ignorerer den livsnødvendige medicin. Fagpersonalet har lagt et fuldt program for weekenden, hvor der forventes ca. 40 deltagere, mens undervisningsdelen fredag er åben for alle mhp. at virkemidlerne kan gavne flest mulige børn/unge med alvorlige sygdomme.”

”Jeg vil gerne her sende en stor tak til Børneprojekt Danmark for den meget flotte donation, som de har bidraget med. Det er fantastisk, at de med SÅ stor velvillighed har stillet sig til rådighed i forbindelse med ansøgningen og selve afviklingen i weekenden den 21. – 23. november – TAK for det !” slutter Bente Jespersen.


Søren Rittig, Børnelæge

Der er et klart behov på de danske børneafdelinger. Et behov for nyt og bedre udstyr og for ting, der gør opholdet på en børneafdeling lettere at komme igennem.

Søren Rittig, Børnelæge

Nyhedsbrev