Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Sponsor

Alvorlig sygdom kan ramme alle - også børn. Som sponsor for Børneprojekt Danmark hjælper du syge børn til et lettere sygdomsforløb og en bedre livskvalitet.

Vi tilbyder sponsorater til virksomheder, der kender og støtter Børneprojekt Danmarks arbejde. Vi ønsker sponsorer, der kan hjælpe os med at hjælpe landets syge børn.

Du hjælper med til:

 • at skaffe bedre – og nødvendigt – hospitalsudstyr til sygehusenes børneafdelinger.
 • at skabe kulturelle arrangementer og begivenheder til gavn for børnene - og til glæde for mange andre.
 • at arbejde for etableringen af et børnecenter til gavn for børnene og deres familier.
 • at arbejde for at lette overgangen fra syg til rask efter lange sygdomsforløb.
 • at arbejde for at forbedre vilkårene for kronisk syge børn, så de får lettere ved at leve med deres sygdom.
 • at arbejde for at producere informationsmateriale, der komme de syge børn og deres pårørende til gode.

Kort sagt er du som sponsor for Børneprojekt Danmark med til at gøre en forskel.

Et livsbekræftende sponsorat

Vores arrangementer er hovedsageligt baseret på frivilligt arbejde, men det er en krævende opgave at skabe de store begivenheder. Til det har vi nogle meget kompetente fastansatte medarbejdere, der lægger et stort arbejde i organisationen.

Nogle af dine penge går derfor til aflønning af vores medarbejdere, mens andre går til markedsføring af arrangementer, frimærker og telefonregninger. Alle pengene hjælper til at holde Børneprojekt Danmark i gang.

Noget-for-Noget

Børneprojekt Danmark arbejder ud fra princippet Noget-for-Noget. Når nogen hjælper os, vil vi gerne give noget igen, uanset om hjælpen kommer fra virksomheder eller enkeltpersoner. På den måde kan vi bedst dele vores værdier, så de kommer flest muligt til gavn.

I hver eneste samarbejdsrelation vi indgår, tager vi derfor en samtale om, hvilke forventninger vi hver især har til samarbejdet.

Som sponsor for Børneprojekt Danmark bliver du automatisk eksponeret sammen med Børneprojekt Danmark. Eksponeringen vil eksempelvis optræde:

 • på pressevæg i forbindelse med pressemøder.
 • i alt relevant Børneprojekt Danmark informationsmateriale – eksempelvis i vores profilbrochure og arrangementsprogrammer.
 • i markedsføringsmateriale for Børneprojekt Danmarks arrangementer.
 • på Børneprojekt Danmarks hjemmeside med link.

Derudover får sponsorerne:

 • medlemsskab af Børneprojekt Danmarks Erhvervsstøtteklub.
 • ret til at anvende Børneprojekt Danmarks logo sammen med udsagnet ”Vi støtter Børneprojekt Danmark” i al intern og ekstern materiale.
 • tre årlige nyhedsbreve, der holder jer opdateret om, hvad der sker i Børneprojekt Danmark.
 • mulighed for at købe billetter til vores arrangementer før offentligheden.

Samarbejdets værdigrundlag

Et sponsorat af Børneprojekt Danmark er mere end økonomisk støtte af vores arbejde. Hele vores forretningsgrundlag er bygget op omkring vores værdier, og derfor må ethvert samarbejde tage udgangspunkt i disse.

Vi forventer derfor, at Børneprojekt Danmarks sponsorer kun udfører arbejde, som stemmer overens med Børneprojekt Danmarks moralske grundlag. Dette kan du læse mere om under værdier.

Bliv sponsor af Børneprojekt Danmark og hjælp syge børn i Danmark. Du er meget velkommen til at kontakte Børneprojekt Danmark, hvis du er interesseret i at få mere at vide om et sponsorat til vores organisation.


Thomas Wæver, Frivillig projektleder

At kunne hjælpe syge børn efter selv at have mistet et sygt barn er drivkraften for mig. I Børneprojekt Danmark har vi muligheden for at gøre en forskel.

Thomas Wæver, Frivillig projektleder

Nyhedsbrev