Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Møllen maler for børnene

12. september 2006

(Artikel skrevet af Jesper Overgaard og trykt i Viborg Stifts Folkeblad d. 7. september 2006.)

-------------

Børneprojekt Danmark præsenterer til årsskiftet en plan, der skal få de store kasser til at åbne sig for Børnecenter Danmark på Dollerup Mølle

DOLLERUP: Den lille organisation Børneprojekt Danmark har sat sig for at skaffe de 50 millioner kroner, der skal gøre Dollerup Mølle til Danmarks første rekreationssted for syge børn og deres nærmeste familie.

Foreløbig sidder Børneprojekt Danmark på den stærkt forfaldne mølle. Direktør Ole Kristiansen fra Børneprojekt Danmark har herefter svært ved at se, hvad der skal forhindre den ni medlemmer store arbejdsgruppe i at nå målet: et Børnecenter Danmark.

- Da jeg en grå, trist og regnfuld dag første gang så Dollerup Mølle, var jeg ikke i tvivl om, at vi her havde det unikke sted, efter at vi havde flere andre muligheder åbne. Siden har jeg også i solskin nydt denne perle. Netop omgivelserne er en vigtig del af et rekreationscenter, siger Ole Kristiansen.

Den løse udgave af planen siger, at de op imod 2600 kvadratmeter skal kunne huse otte familier og 20-25 børn. Længere ophold og temauger skal bringe børnene og resten af familien godt ud i samfundet igen efter en svær tid. Et idealistisk bestyrerpar skal tage sig af dagligdagen på centret, mens en række løst tilknyttede specialister skal sikre det faglige indhold.

- Vi konkurrerer ikke med nogen, da Danmark ikke har et tilsvarende tilbud. Vores opgave er hverken at behandle eller at genoptræne, men at sikre, at begge dele får en effekt på længere sigt, siger han og fortsætter:

- For eksempel håber vi på et tæt samarbejde med julemærkehjemmene. Hvad hjælper det, at et barn taber 13-16 kilo, hvis familiens spisevaner får dem til at vende tilbage?

Blandt andet ved hjælp af kendte mennesker fra sports- og kulturlivet rejser Børneprojekt Danmark kapital. Hidtil er pengene kommet sygehusenes børneafdelinger til gode. Sygehus Viborg har én gang nydt godt af arbejdet og kan se frem til apparatur for yderligere 300.000 kroner.

- Men arbejdet med Dollerup Mølle kræver helt anderledes støtter. Her appellerer vi til nogle store fonde, og vi har allerede gode kontakter. Vi har fået penge, så vi ved hjælp af et konsulentfirma kan komme med et professionelt grundlag. I forvejen repræsenterer vi ni i arbejdsgruppen en stor ekspertise inden for økonomi, sygdom, jura og teknik, siger direktøren.

Børneprojekt Danmarks samlede stab tæller Ole Kristiansen og en administrativ medhjælper. Resten af arbejdskraften er frivillig og almennyttig. Hele kunsten består i, at ikke én eneste krone af de formentlig 50 millioner til Dollerup Mølle skal komme fra børnenes kasse, slår han fast.

Efter planen skal så meget af møllen som overhovedet muligt bestå, stenladen ikke mindst.

Ole Kristiansen advarer dog mod at tro, at møllen straks retter sig til det bedre efter årtiers forfald. Han regner med, at anlægsarbejdet kan begynde sidst i 2007 eller i begyndelsen af 2008.


Poul Krebs, Musiker

Ingen skal fortælle mig, at det ikke nytter at give en hånd med. Og det mest nærliggende er vel at starte med børnene!

Poul Krebs, Musiker

Nyhedsbrev