Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Foranalysen til Børneprojekt Danmark er færdig

2. oktober 2007

Børneprojekt Danmark er nu klar til at starte det skitsearbejde, som skal ende ud i en optimal indretning af Børnecenter Danmark - et rehabiliteringscenter for syge børn beliggende i Dollerup Mølle ved Viborg. Foranalysen, som netop er afsluttet, havde til formål at afdække de overordnede behov og krav med henblik på at kunne dokumentere den almene opfattelse af behovet for et børnecenter.

Den detajlerede analyse vister, at der er et udækket behov for et bredt tilbud om et rehabiliteringscenter for børn med kroniske, længerevarende eller uhelbredelige sygdomme, men også for deres familier. Men centret kan også kan fungere som et supplement til patientskoler, og samtidig vil vi kunne tilbyde rammer for kurser, uddannelse og temauger for behandlere og forældre til børn med kroniske, psykiske eller fysiske lidelser.

På baggrund af foranalysens konklusion og anbefalinger har Børneprojekt Danmark besluttet at starte fase 2 i projektforløbet, der vil fokusere på funktionalitet og fysisk indretning af børnecenteret. Dette skitsearbejde forventes afsluttet inden for ca. 2 måneder, hvorefter det videre arbejde kan påbegyndes. De fysiske rammer er meget vigtige. Børnecentret skal kunne modtage syge børn med mange forskellige slags behov, men samtidigt ikke ligne et sygehus, men et sted hvor man kan slappe af og komme sig.

Børneprojekt Danmark


Ole Kristiansen, Grundlægger

Det er et spørgs- mål om livskvali- tet. Om at give børnene mulighed for at nyde livet som børn, selv under sygdom.

Ole Kristiansen, Grundlægger

Nyhedsbrev