Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Tredje fase i etableringen af Børnecenter Danmark påbegyndt

25. februar 2008

Børneprojekt Danmark har nu i samarbejde med relevante personer og virksomheder afsluttet fase 2 i projektforløbet, hvor der er fokuseret på funktionalitet og fysisk indretning af børnecenteret. Fase 3 kan nu påbegyndes, hvor der indledes dialog med kommuner, regioner, staten og fonde vedr. driftsmuligheder. Samtidig indledes indsatsen overfor interessenter, der kunne tænkes at bidrage med økonomiske midler til anlægsudgifterne. Målsætningen for afslutningen af dette arbejde er sat til ultimo august 2008.


Søren Rittig, Børnelæge

Der er et klart behov på de danske børneafdelinger. Et behov for nyt og bedre udstyr og for ting, der gør opholdet på en børneafdeling lettere at komme igennem.

Søren Rittig, Børnelæge

Nyhedsbrev