Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Tredje fase i etableringen af Børnecenter Danmark påbegyndt

25. februar 2008

Børneprojekt Danmark har nu i samarbejde med relevante personer og virksomheder afsluttet fase 2 i projektforløbet, hvor der er fokuseret på funktionalitet og fysisk indretning af børnecenteret. Fase 3 kan nu påbegyndes, hvor der indledes dialog med kommuner, regioner, staten og fonde vedr. driftsmuligheder. Samtidig indledes indsatsen overfor interessenter, der kunne tænkes at bidrage med økonomiske midler til anlægsudgifterne. Målsætningen for afslutningen af dette arbejde er sat til ultimo august 2008.


Tom Kristensen, Racerkører

Selv i den mest travle kalender bør vi finde tid til at hjælpe de børn, der har det svært herhjemme. Gennem Børneprojekt Danmark kan jeg personligt give en hånd, der hjælper.

Tom Kristensen, Racerkører

Nyhedsbrev