Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Ingen mølle, men masser af visioner

20. oktober 2008

Børneprojekt Danmark har siden efteråret 2006 arbejdet med projekteringen af et rehabiliteringscenter for syge børn og deres familie. I idefasen har vi blandt andet set på Dollerup Mølle, der syntes perfekt til formålet.

Et stort analysearbejde blev påbegyndt og afsluttet, der blev afholdt møder med børnelæger og sygeplejersker for at få klarlagt krav og behov til stedet.

Efterfølgende blev der iværksat en proces, hvor relevante fonde, virksomheder og privat personer blev præsenteret for ideen, dette i et forsøg på at fremskaffe kapital nok til at Dollerup Mølle kunne ombygges til formålet.

Målet var, at der skulle fremskaffes kapital nok til at projektet i dagligdagen ikke blev belastet af renter og afdrag.

Det er ikke lykkedes at fremskaffe tilstrækkelig kapital nok til at kunne starte ombygningen af Dollerup Mølle, og som den økonomiske situation aktuel ser ud i Danmark, vil det ikke være realistisk at fremskaffe den nødvendige kapital indenfor en overskuelig fremtid.

Børneprojekt Danmark har derfor valgt at stoppe projektet i Dollerup Mølle.

Men på trods af omstændighederne har processen styrket os i vores tro på og viden om, at der er et stort behov for et rehabiliteringscenter for børn i Danmark. Børneprojekt Danmark vil derfor i den kommende tid undersøge muligheden for at kunne gennemføre projektet i en anden form et sted i Danmark – visionen om et rehabiliteringscenter bibeholder vi nemlig.

Børneprojekt Danmark vil til slut gerne takke alle de mennesker, som har hjulpet os i forbindelse med projekteringen af Dollerup Mølle.


Poul Krebs, Musiker

Ingen skal fortælle mig, at det ikke nytter at give en hånd med. Og det mest nærliggende er vel at starte med børnene!

Poul Krebs, Musiker

Nyhedsbrev