Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Sportshelte og jægersoldat bag stor donation til børneafdeling

25. marts 2003


Børn tester pletysmografen

Hospitalsudstyr til en værdi af 408.000 kroner er, hvad Poul-Erik Høyer og B.S Christiansen overrakte til børneafdelingen på Rigshospitalet mandag den 24. marts 2003.

Udstyret er finansieret af overskuddet fra Børneprojekt Danmarks Erhvervsledelses-kursus på Club La Santa i perioden 24. – 31. januar 2003, forestået af kapaciteter som Bjarne Riis, Tom Kristensen, Arne Nielsson, Poul-Erik Høyer og B.S. Christiansen.

Disse stillede i en uge deres viden og know-how gratis til rådighed for Børneprojekt Danmark i den hensigt at medvirke til at støtte op omkring syge børns vilkår i Danmark.

”At se børn lide er noget af det sværeste. Det er klart, at når et barn bliver ramt af sygdom, skal det have mulighed for den optimale behandling – derfor var der ingen tvivl, da jeg blev spurgt, om jeg ville støtte op omkring Børneprojekt Danmark,” siger Bjarne Riis om sin deltagelse i projektet.

Udstyret, som doneres til Rigshospitalets børneafdeling kaldes en pletysmograf og bruges til lungefunktionsundersøgelser af børn under 5 år. Fortrinsvis børn som er ramt af cystisk fibrose, som er en meget alvorlig og uhelbredelig medfødt lungesygdom.

Cirka 450 børn behandles årligt for cystisk fibrose, de 300 af dem behandles på Rigshospitalet. Pletysmografen blev personligt overrækt af B.S. Christiansen og Poul-Erik Høyer, som er henholdsvis ambassadør og formand for Børneprojekt Danmark.


Søren Rittig, Børnelæge

Der er et klart behov på de danske børneafdelinger. Et behov for nyt og bedre udstyr og for ting, der gør opholdet på en børneafdeling lettere at komme igennem.

Søren Rittig, Børnelæge

Nyhedsbrev